Kategoriat
Yleinen

Sähköhuollon hoitaa ammattilainen

Näkymätön sähkö on iso osa jokapäiväistä arkeamme. Sähkö mahdollistaa monen laitteen toimivuuden; ruoanlaitto, imurointi tai television katselu ei olisi mahdollista ilman huomaamatonta sähköä. Me ihmiset olemmekin ajan myötä tulleet riippuvaisiksi sähköstä. Monet nykypäivän arjen perusasiat ja mukavuudet eivät toimisi ilman sähköä. Sähköjärjestelmästä sekä -laitteista tulee pitää huolta, jotta ne toimivat ongelmitta. Sähköhuolto ei ole maallikon hommaan vaan se kannattaa jättää alan ammattilaisille, jotka huolehtivat turvallisuudesta ja oikeista työvälineistä. Sähkötöissä piilee aina pieni turvallisuusriski, joten työt olisi hyvä teettää vain osaavalla ammattilaisella.

Laadukasta sähköhuoltoa Helsingissä tarjoaa ammattilainen joka palvelee ammattitaitoisesti erilaisten sähkötöiden parissa. Sähköhuoltoon kuuluu perus- ja erikoistöitä. Perinteiset sähköhuollot ovat sähköasennuksia ja korjaustöitä. Sähköhuolto toteuttaa esimerkiksi taloyhtiöiden sähkökeskukset ja -järjestelmät sekä vioittuneet pistorasiat. Erikoistyöt ovat esimerkiksi tarkastuksia ja erilaisia kartoituksia. Lisäksi sähköhuoltoon kuuluu vianmääritys, sähkölaitteiden huolto ja sähköpäivystys. Useat sähköhuollon toimijat palvelevat kokonaisvaltaisesti sähkötöiden parissa, myös esimerkiksi sähkösuunnittelussa ja -saneerauksessa.

Jätä sähköhuolto aina ammattilaiselle

Perussääntö on, että sähköhuollot kuuluvat vain sähköalan ammattilaiselle. Vaikka sähköasennustarvikkeita myydäänkin yleisissä rautakaupoissa, eivät sähkötyöt ole maallikon hommaa. Sähkötöissä ja -huollossa on korkea riski onnettomuuteen ja sähkö itsessään on väärin asennettuna ja kytkettynä vaarallista, joten edes pieniä sähköhuoltoja tai -korjauksia ei olisi hyvä tehdä itse. Kaikki kodin sähkötyöt tulee teettää osaavalla sähköasentajalla. Ammattitaitoisen asentajan avulla kotisi sähkötyöt ja -asennukset tehdään oikein ja turvallisesti, laadusta ja kestävyydestä tinkimättä.

Säännöllinen sähköhuolto ylläpitää sähkölaitteita ja -järjestelmää. Sähköhuollon olisi hyvä olla ennakoivaa, niin ettei ongelmia ehdi syntymään. Viat sähköjärjestelmässä saattavat johtaa nopeastikin isoihin ongelmiin, kuten sähköiskuihin tai pahimmassa tapauksessa jopa sähköpaloihin. Oikein asennetut laitteet ja järjestelmät sekä ennakoiva sähköhuolto parantavat kiinteistön turvallisuutta, energiatehokkuutta ja yleisesti tilojen toimivuutta. Myös asumismukavuus lisääntyy, esimerkiksi pistorasioiden määrällä on paljonkin merkitystä.

Seuraa sähkölaitteiden kuntoa itse

Kiinteistön omistajan täytyy itse seurata sähkölaitteiden kuntoa. Pelkkä laitteiden tarkkailu ei riitä, vaan vioittunut laite pitää korjata tai korjauttaa. Jos laitteet eivät toimi normaalisti, jotain on vialla. Tällöin olisi hyvä kutsua paikalle ammattitaitoinen sähkömies, joka hoitaa vianmäärityksen ja mahdolliset korjaukset.

Seuraa ainakin seuraavia asioita:

  • Palavatko sulakkeet usein?
  • Välkkyvätkö valot oudosti?
  • Haiseeko laitteen lähellä palaneen käry?
  • Pitääkö jokin laite poikkeavaa ääntä?
  • Onko laite tai kaapeli vioittunut siten, että sähköjohdot ovat näkyvissä?
  • Onko sähkökeskuksessa, laitteissa tai pistorasioissa liiallisesta lämpenemisestä johtuvia jälkiä?

Itse tehtävät sähkötyöt

Vaikka sähkötyöt olisi hyvä jättää aina alan ammattilaisille, voi tavallinen sähkönkäyttäjä tehdä joitain sähkötöitä myös itse sähkölaitteiden käyttämisen lisäksi. Tehtävään työhön tulee kuitenkin perehtyä tarkkaan ennen toimenpiteen aloittamista. Sähkönkäyttäjä voi muun muassa vaihtaa sulakkeen sekä valaisimen lampun ja sytyttimen.

Sulakkeen vaihto

Sulakkeen vaihto on yleinen sähkönkäyttäjän kotioloissa tekemä sähkötyö. Sulakkeita on kahdenlaisia: vanhan mallin tulppasulakkeita sekä nykyaikaisia automaattisulakkeita, joista molempia on suomalaisissa taloissa. Automaattisulakkeissa alhaalla oleva kytkin vain nostetaan takaisin yläasentoon eli päälle. Sulaketta ei siis varsinaisesti vaihdeta. Vanhemmassa järjestelmässä palanut sulake poistetaan sulakekannen avulla ja uusi sulake asennetaan myös sulakekannen avulla paikoilleen. Uuden sulakkeen virta-arvo ei saa olla suurempi kuin palaneessa sulakkeessa. Jos sama sulake palaa uudestaan, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, sillä vika on todennäköisesti asennuksissa.

Valaisimen vaihto

Varmasti yleisin kuluttajan tekemä sähkötyö on valaisimen lampun vaihto. Vaikka lampun vaihtaminen helppo ja selkeä toimenpide, tulee siinäkin olla tarkkana, kuten sähkötöissä yleensäkin. Uusi lamppu ei saa olla liian suuritehoinen, esimerkiksi 40 watin valaisimeen ei voi asentaa 60 watin lamppua. Liian suuritehoinen lamppu voi aiheuttaa palovaaran valaisimen ympäristössä. Yleensä valaisimessa on merkintä, kuinka suuri teho on sallittu. Halogeenivalaisimen kanssa tulee olla erityisen tarkka, sillä vääräntehoinen tai -tyyppinen lamppu aiheuttaa lämpenemisongelmia.

Vastaa